Medice project

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
ČESKY
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Přejít na obsah

CO PRO VÁS MŮŽE PROJEKT UDĚLAT

E-mapa system zdravotní péče
Island, Kypr, Česká republika, Polsko a Spojené království
E-glosář

Jde o nástroj, který usnadní ženám-migrantkám stadium jazyka své hostitelské země, a to ve vztahu k problematice zdraví.
Multijazyčný balíček zdravotní péče pro ženy
pomůže ženám-migrantkám pochopit, vyhodnotit a použít informace a služby spojené s péčí o vlastní zdraví.

Multijazyčný balíček zdravotní péče pro děti
Ženy jsou často těmi, na jejichž bedrech leží péče o zdraví dětí. Jedním z cílů projektu je proto pomoci ženám osvojit si patřičnou frazeologii za pomoci vícejazyčného balíčku zdravotní péče pro děti, a současně zvýšit jejich zdravotní gramotnost v této oblasti.
Multimediální průvodce

poskytne mentorkám prostředky k tomu, aby mohly pomoci ostatním ženám-migrantkám získat sebedůvěru potřebnou k tomu, aby byly schopny otevřeně mluvit o svých potřebách v otázkách zdraví.
This platform. It contains the products created in the MEDICE Project.

Mobilní aplikace

Všechny projektové výstupy budou přehledně uspořádány v rámci mobilní aplikace.


ZDRAVÍ JE DŮLEŽITÉ!
CHCI VĚDĚT, JAK FUNGUJE SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE V MÉ HOSTITELSKÉ ZEMI.DOSTAT DO KONTAKTU

Copyright © 2018. All Rights Reserved.
MEDICE PROJECT
myCompany  / P.iva 00000000  /  Privacy policy
myCompany  | P.iva 00000000
Copyright © 2018. All Rights Reserved.
Návrat na obsah