Medice project

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
POLSKIE
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Przejdź do treści

CO PROJEKT MOŻE DLA CIEBIE ZROBIĆ

E-mapa Systemu Ochrony Zdrowia


Islandia, Cypr, Czechy, Polska I Wielka Brytania
E-słownikIt is a language tool to facilitate migrant women in their learning of the host country language in relation to health issues
Opieka zdrowotna nad kobietami Pakiet wielojęzyczny
Pomoże migrantkom w dostępie, zrozumieniu, ocenie i wykorzystaniu informacji oraz usług związanych z opieką zdrowotną

Opieka zdrowotna nad niemowlęciem/dzieckiem

To kobiety zazwyczaj odpowiadają za zdrowie swoich niemowląt i dzieci. Projekt ma na celu omówienie tej kwestii, stosując odpowiednią frazeologię w wielojęzycznym „pakiecie opieki zdrowotnej dla niemowląt i dzieci oraz  uświadomienie migrującym kobietom znajomości podstawowych kwestii w tym obszarze.
Multimedialny przewodnik

Dostarczy narzędzi, które pomogą migrantkom zyskać pewność siebie podczas swobodnego, otwartego mówienia o ich potrzebach w kwestiach zdrowotnych

This platform. It contains the products created in the MEDICE Project.

Mobilna aplikacja

W celu zapewnienia łatwiejszej komunikacji, wszystkie kluczowe elementy utworzone w projekcie, zostaną uwzględnione w formacie aplikacji mobilnej.


OUR HEALTH MATTERS!
I WANT TO KNOW HOW THE HEALTHCARE SYSTEM WORKS IN MY HOST COUNTRYSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2018. All Rights Reserved.
MEDICE PROJECT
myCompany  / P.iva 00000000  /  Privacy policy
myCompany  | P.iva 00000000
Copyright © 2018. All Rights Reserved.
Wróć do spisu treści